NOTAT OM BRUGEN AF NETTRANSFORMERE FRA MIKROBØLGEOVNE TIL HØJSPÆNDINGSFORSYNINGEN I RØR-PA-TRIN.
Disse nettransformere er ( det gælder i det mindste alle de, jeg har set) lavet til at skulle levere en nogenlunde konstant strøm, ikke netop en konstant spænding.

Transformerne er derfor forsynede med to kortslutningsben, der adskiller primær- og sekundærviklingerne.

Nogle få ord om brugen af transformerne i mikrobølgeovnene. Som allerede nævnt er transformerkernen "delt op i to dele" med kortslutningsbenene.

Ensretningen af spændingen til magnetronen er enkeltensretning; filter-kondensatoren er for så vidt angår sin størrelse vigtig, fordi den sammen medsekundærviklingens induktans danner resonans nær 50 Hz. Når ensretteren belastes, sker der en jævnstrømsmagnetisering af sekundærens del af kernen. Herved styres en væsentlig del af induktionen udenom sekundærviklingen og i stedet gennem kortslutningsbenene. Kredsløbsarrangementet sikrer tilsigtede spændings/strømforhold for magnetronen.

Skal man bruge transformerne til amatørgrej, må man allerførst fjerne disse ben (udtrykket ben betegner her to små pakker af transformerblik, som sidder i transformerkernens vindue).

Når man fjerner disse ben sker der desværre det, at transformerens jernvej bliver større, hvilket igen betyder, at primærens induktans mindsker, hvorefter man med uændret primærspænding bringer kernen hen imod mætning og at magnetiseringsstrømmen derfor stiger kraftigt.

Jeg har målt på et par transformere og er kommet til det resultat, at en fornuftig primærspænding ville være 110 V; en maksimal spænding ville nok være 140 V.

Man kunne så bruge to transformere af samme slags, forbinde primærerne i serie og sekundærerne i parallel. Man vil så bare kun få en sekundærspænding på ca. 1100 V, hvilket kunne give en udgangsspænding på ca. 1600 V. Ikke ret meget, men dog---- . Så kunne man måske bruge fire transformere til at skaffe den dobbelte spænding!!

Der er desværre endnu et problem: Sekundærens ohmske modstand er ret høj, jeg målte ca. 100 Ohm; det betyder, at man med en ensretter med C-filter får en dårlig spændingsstabilitet (husk at spidsstrømmen med C-filter er flere gange større end belastningens jævnstrøm).

Desværre, -- jeg var selv optimistisk, da jeg begyndte at kigge på problemet. Det er ikke umuligt at bruge transformerne til amatørformål; men der er altså ikke noget mirakel at hente!

Hvis du vil vide lidt mere om emnet, så kig f.eks. i RadCom, marts 2001, siderne 61-63.

April 2001

oz8nj

Copyright © 2000-2013. by Niels Rudberg.
Sidst opdateret: 31. august 2013 16:47:11 +0200.